top of page

SKOLETRIVSEL FOR ALLE - DET STRATEGISKE VÆRKTØJ

ÅRSHJUL.png

Skoletrivsel for alle består af fire trin, hvor grundstenene til strategiarbejdet bliver lagt. Vi råder til, at I indleder hvert trin med at se den tilhørende video. Herefter vil det stå klart og tydeligt, hvad der er opgaven på dette trin i processen. 

  • Trin 1 ‘Overblik’ - 2 timers møde i trivselsteamet: Her får I værktøjer til at få overblik over, hvordan det står til med jeres skoles arbejde på 8 vigtige områder indenfor trivsel. Derudover får I mulighed for at reflektere over og planlægge, hvordan skolens personale skal involveres i det strategiske arbejde. 

  • Trin 2 ´Viden’, er en individuel forberedelse, som I skal afsætte ca. 45 min til: På dette trin finder I viden om det trivselsområde, I har valgt. I får også anbefalinger til arbejdet med området. Via dette trin får I inspiration til at udvikle og kvalificere jeres indsatser.

 

  • Trin 3 ‘Handleplan’ - 2 timers møde i trivselsteamet: Dette trin klæder jer på til at sætte handling bag intentionerne. I får værktøjer til at blive skarpe på hvilke indsatser I vil lave og hvorfor, og I får hjælp til at udarbejde og udføre en handleplan, f.eks. til at øge elevdeltagelsen. 

 

  • Trin 4 ‘Evaluering’ - 1 times møde i trivselsteamet: Når I har gennemført jeres handleplan, er det tid for fjerde og sidste trin. Via sitets evalueringsværktøjer kan I undersøge, om der er sket forbedringer, og om I skal arbejde videre med det samme vidensområde, eller I er klar til starte på et nyt.

Tidsperspektivet for et forløb er et år, fra I vælger jeres fokus til I kan evaluere indsatsen.

Sæt i gang og dyk ned i hvert enkelt trin nedenfor.

OVERBLIK

Bar 1.png

Skab overblik over jeres skoles trivselsarbejde, vælg hvad I vil arbejde videre med, og hvordan skolens aktører skal involveres i den videre proces.

VIDEN

Bar 2.png

Få viden fra forskning og praksis om, hvad der skal til for at lykkes med trivselsarbejdet indenfor jeres valgte område

HANDLEPLAN

Bar 3.png

Vælg hvilke indsatser I vil lave, og lav en handleplan for hvordan, hvornår og hvem der gør hvad.

EVALUERING

Bar 4.png

Evaluer jeres indsatser og find ud af, om I er nået i mål og er klar til at tage fat på et nyt område, eller om I skal tilpasse noget i jeres indsatser for at nå helt i mål.

bottom of page