SKOLETRIVSEL FOR ALLE - DET STRATEGISKE VÆRKTØJ

ÅRSHJUL.png

Skoletrivsel for alle består af fire trin, hvor grundstenene til strategiarbejdet bliver lagt. Vi råder til, at I indleder hvert trin med at se den tilhørende video. Herefter vil det stå klart og tydeligt, hvad der er opgaven på dette trin i processen. 

  • Trin 1 ‘Overblik’ - 2 timers møde i trivselsteamet: Her får I værktøjer til at få overblik over, hvordan det står til med jeres skoles arbejde på 8 vigtige områder indenfor trivsel. Derudover får I mulighed for at reflektere over og planlægge, hvordan skolens personale skal involveres i det strategiske arbejde. 

  • Trin 2 ´Viden’, er en individuel forberedelse, som I skal afsætte ca. 45 min til: På dette trin finder I viden om det trivselsområde, I har valgt. I får også anbefalinger til arbejdet med området. Via dette trin får I inspiration til at udvikle og kvalificere jeres indsatser.

 

  • Trin 3 ‘Handleplan’ - 2 timers møde i trivselsteamet: Dette trin klæder jer på til at sætte handling bag intentionerne. I får værktøjer til at blive skarpe på hvilke indsatser I vil lave og hvorfor, og I får hjælp til at udarbejde og udføre en handleplan, f.eks. til at øge elevdeltagelsen. 

 

  • Trin 4 ‘Evaluering’ - 1 times møde i trivselsteamet: Når I har gennemført jeres handleplan, er det tid for fjerde og sidste trin. Via sitets evalueringsværktøjer kan I undersøge, om der er sket forbedringer, og om I skal arbejde videre med det samme vidensområde, eller I er klar til starte på et nyt.

Tidsperspektivet for et forløb er et år, fra I vælger jeres fokus til I kan evaluere indsatsen.

Sæt i gang og dyk ned i hvert enkelt trin nedenfor.

OVERBLIK

Bar 1.png

Skab overblik over jeres skoles trivselsarbejde, vælg hvad I vil arbejde videre med, og hvordan skolens aktører skal involveres i den videre proces.

VIDEN

Få viden fra forskning og praksis om, hvad der skal til for at lykkes med trivselsarbejdet indenfor jeres valgte område

HANDLEPLAN

Bar 3.png

Vælg hvilke indsatser I vil lave, og lav en handleplan for hvordan, hvornår og hvem der gør hvad.

EVALUERING

Bar 4.png

Evaluer jeres indsatser og find ud af, om I er nået i mål og er klar til at tage fat på et nyt område, eller om I skal tilpasse noget i jeres indsatser for at nå helt i mål.