top of page
Bar 4.png

EVALUERING

Nu er det tid til at stoppe op og vurdere, om de handlinger, I har sat i gang, har båret frugt og givet jer de virkninger, som I håbede på.

Husk at fejre det der er gået godt og fortæl om det til resten af skolen.

Alt afhængig af, hvilke handlinger, I har valgt at igangsætte, er det forskelligt, hvor lang tid der skal gå, før det er tid til at stoppe op og evaluere jeres indsats. 

Øvelsen 'Evaluering af indsatser, strategisk tilgang og hvad så nu?' herunder hjælper jer med dette.

 

Sæt en time af til møde i trivselsteamet og start med at se videoen her, for at få præsenteret hvordan I gør her i trin 4.

EVALUERING AF INDSATSER OG STRATEGISK TILGANG 

Når I evaluerer, anbefaler Skoletrivsel for alle, at I evaluerer både selve indsatserne og jeres strategiske tilgang. Herved får I reflekteret over både den tilgang og de handlinger, I har besluttet som trivselsteam, samt den virkning og betydning, indsatsen har fået for eleverne.

Denne øvelse tager jer gennem begge dele. Til sidst beslutter I, om I vil arbejde videre med samme vidensområde eller rykke videre til et nyt. På den måde finder I ud af hvad der er jeres skoles næste, bedste skridt lige nu.

Download øvelsen enten i PDF eller PowerPoint. I har en time til det hele.

HVAD SÅ NU?

Nu har I fundet ud af, om I vil arbejde videre med samme vidensområde, eller om I vil rykke videre til et nyt. Hvis I vil arbejde videre med samme vidensområde kan I måske finde ny inspiration under ‘Viden’ til nye indsatser eller andre anbefalinger, I vil arbejde med. Har I brug  for at revidere i jeres indsatser, fordi de ikke helt fik den effekt I håbede på, så gå tilbage til ‘Handleplan’

Hvis I føler, I er nået helt i mål med jeres indsatser, er det tid til at tage fat i ‘Overblik’ igen og finde jeres skoles næste, bedste skridt ved at vælge et nyt vidensområde at arbejde med.

bottom of page