top of page
Bar 2.png

VIDEN

FÆLLES VÆRDIER 

 FÆLLES RETNING

Få greb om de værdier, som er vigtige for jeres skole og om, hvordan alle tilknyttet skolen kommer til at kende og udleve dem.

STATUS OG SAMMENHÆNG

Forstå, hvordan jeres trivselsfremmende tiltag indenfor enkelte områder eller særlige målgrupper, kan få en stærk sammenhængskraft.

KOMPETENCER

Få overblik over, hvilke kompetencer skolens personale har, som er særligt afgørende for at opbygge trivsel, både hos eleverne og på skolen som helhed.

KVALIFICERING

AF TRIVSELS-

INDSATSER

Få viden om kvalitet i trivselsindsatser, så I både kan vurdere de indsatser, I allerede har sat i gang og vurdere de indsatser, som I løbende bliver tilbudt.

I trin 2 er det tid til at finde inspiration til at lave indsatser på det vidensområde, I har valgt under ’Overblik’. 

Se videoen her og få forklaret, hvordan trin 2 fungerer:

Her på siden finder I otte vidensområder. De er udvalgt på baggrund af forskning i, hvad der skal til for at lykkes med en trivselsfremmende skole. Under hvert område finder I en række anbefalinger til, hvad I kan arbejde med indenfor vidensområdet for at lykkes med at skabe en trivselsfremmende skole. Anbefalingerne er udvalgt på baggrund af viden fra forskning, lovgivning, viden og erfaring fra DCUM, Psykiatrifonden og Ikast-Brande Kommune, og de gode erfaringer som skolerne, der var med til at udvikle Skoletrivsel for alle, har gjort sig.

I finder også øvelser og eksempler fra praksis, I kan lade jer inspirere af.

I mange af anbefalingerne til indsatser bygger vi på en stepped care-tilgang, inspireret af Sundhedsstyrelsen og professor Carsten Obel. En stepped care-tilgang har blik for flere forskellige niveauer i trivselsarbejdet. ‘Stepped care’ kan oversættes med ‘gradueret indsats’. Indsatsen kan være trivselsfremmende, forebyggende eller indgribende. Hvis I vil vide mere om stepped care-tilgangen, klik her.

Klik ind på det vidensområde I har valgt at arbejde videre med, og læs mere.

SAMARBEJDE

Få viden om, hvordan I på skolen samarbejder effektivt både på tværs af faggrupper, med lokalsamfund og med forældre.

ELEVDELTAGELSE

Få viden om, hvordan I kan udnytte de gode kræfter fra jeres elever og bringe deres stemme i spil, i både det daglige og det strategiske trivselsarbejde.

FYSISKE RAMMER

Få viden om, hvordan I kan arbejde med skolens fysiske rammer for at fremme god trivsel og sikre eleverne et godt undervisningsmiljø.

MENINGSFULDE MÅLINGER

Få overblik over, hvilke målinger I skal foretage, hvilke I har behov for og hvordan målingerne kan supplere hinanden. Få også viden om, hvordan jeres målinger bliver meningsfulde.

bottom of page