top of page

Kvalificering af trivselsindsatser

Formålet med dette vidensområde er at hjælpe jer til at kvalitetstjekke skolens trivselsfremmende, forebyggende og mistrivselshåndterende indsatser. Både de aktuelle indsatser og de indsatser, som skolen overvejer at igangsætte. 

 

For at kunne tale trivselsindsatser, er det relevant at definere, hvad vi mener med skoletrivsel. 

Skoletrivsel forstås som en tilstand, der er sammensat af tre forskellige indgangsvinkler:

  • Fysisk og psykisk velvære

  • Virke og deltagelse – elevernes muligheder for at ”virke” fagligt og socialt – det vil sige elevens mulighed for deltagelse i undervisning, andre aktiviteter og socialitet. Dette vil have betydning for elevernes oplevelse af faglige og sociale, emotionelle og personlige kompetencer.

  • Vellidthed og oplevelsen af at høre til i fællesskabet - elevens oplevelse af at blive mødt med anerkendelse, sympati og tolerance fra lærere, pædagoger og kammerater

 

I den trivselsfremmende skole vil der være fokus på indsatser og handlinger, der fremmer elevernes fysiske og psykiske velvære, fremmer deres kompetencer og muligheder for deltagelse i skolens undervisning og sociale liv, samt fremmer deres oplevelse af at være vellidte og høre til på skolen.

Definitionen af skoletrivsel er inspireret af mobbeforskeren Helle Rabøl Hansen (2019), Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke (2018) samt ”Endelige anbefalinger fra ekspertgruppe om elevers trivsel i grundskolen i relation til de nationale trivselsmålinger” (2014).

Herunder finder I elleve anbefalinger med tilhørende øvelser, redskaber og eksempler fra praksis, der kan hjælpe jer til at kvalitetstjekke skolens trivselsfremmende, forebyggende og mistrivselshåndterende indsatser.

I skal nu forberede jer til jeres næste møde med trivselsteamet. Dette gør I ved hver især at læse anbefalingerne til det valgte vidensområde, og overveje følgende to spørgsmål: 

  1. Hvilke anbefalinger synes jeg er relevante for vores skole?

  2. Hvilken anbefalinger synes jeg er særligt vigtige og hvorfor? 

 

Sæt ca. 45 min af til at læse anbefalingerne og overveje reflektionsspørgsmålene. Noter dine tanker undervejs, I skal bruge dem på jeres næste møde i trivselsteamet.

Hvad så nu? 

Når I har læst anbefalingerne under jeres valgte vidensområde og tænkt over, hvilke anbefalinger I synes jeres skole skal arbejde videre med, så er det tid til næste trin ‘Handleplan'

På næste trin sætter I fokus på, hvilke indsatser I vil sætte ind med på jeres valgte vidensområde, og hvad de skal bestå af. Og I får lavet en fælles plan for, hvordan I vil gøre.

bottom of page