top of page
Bar 3.png

HANDLEPLAN

Nu har I i trivselsteamet valgt, hvilket vidensområde I vil arbejde videre med. I har også læst anbefalingerne under ‘Viden’ til at komme godt i mål med trivsel på jeres skole indenfor det valgte område. Nu er det tid til at vælge hvilke indsatser I vil lave for at styrke trivslen på jeres skoles valgte område, og lave en handleplan herfor. Øvelsen 'Hvilke indsatser hvordan og hvorfor?' og værktøjet 'skab overblik med handleplansskabelon' herunder hjælper jer til at blive konkrete i jeres arbejde og få lavet klare aftaler for, hvem der skal gøre hvad hvornår. Så har I en fælles plan for, hvordan I vil gøre.

I finder øvelsen og værktøjet som PDF og PowerPoint herunder.

I har to timer til det hele.

Start med at se videoen herunder og få præsenteret hvordan I gør, her i trin 3.

 HVILKE INDSATSER, HVORDAN OG HVORFOR?

 

Her er en afklaringsøvelse, I skal lave sammen i trivselsteamet. Øvelsen hjælper jer gennem refleksionsspørgsmål til at blive skarpe på, hvordan I vil arbejde med at forbedrer jer på det udvalgte område. I får sat fokus på, hvilken forbedring I vil opnå, hvorfor I vil gøre som I tænker at gøre, og hvad I forventer at få ud af det.

Download øvelsen enten i PDF eller PowerPoint.

HVAD SÅ NU? 

Når I har jeres aftaler på plads i handleplanen, er det tid til at sætte indsatserne i gang. 

Planlæg også allerede nu, hvornår I går videre til næste trin ‘Evaluering’.

Vi anbefaler, at det bliver i januar og februar, så I har tid til at afprøve og arbejde med indsatserne. 

Under ‘Evaluering’ får I evalueringsværktøjer, så I kan finde ud af, om der er sket forbedringer og om I skal arbejde videre med det samme vidensområde eller I er klar til starte på et nyt.

bottom of page