top of page
Bar 1.png

OVERBLIK

Det første skridt i trivselsteamets arbejde med at forbedre jeres skoles strategiske arbejde med trivsel er, at få et overblik over, hvor I står nu, og hvad jeres næste, bedste skridt vil være. Derefter vil det være godt at tage en god dialog om, hvordan I vil gribe arbejdet an med Skoletrivsel for alle i trivselsteamet. Her på siden finder I to øvelser der hjælper jer med dette - 1: 'Trivselsoveblik' og 2: 'Strategisk tilgang'.

Vær opmærksom på, at der til hvert værktøj er en øvelse, som I enten kan printe eller skrive

direkte i. I finder øvelserne som pdf og PowerPoint under værktøjerne herunder.

I har to timer til det hele.

Se videoen her og få forklaret, hvordan trin 1 fungerer:

TRIVSELSOVERBLIK

Den første øvelse indeholder tre trin, som hjælper jer til i trivselsteamet at tage en god dialog om, hvordan det står til med jeres skoles arbejde med trivsel på 8 vigtige områder. Bagefter vælger I, hvilket vidensområde I vil arbejde videre med. De 8 områder er udvalgt på baggrund af forskning om, hvad der skal til for at lykkes en trivselsfremmende skole

 

Refleksionsspørgsmålene afspejler vidensområderne, så I behøver ikke at læse de givne områder inden I laver denne øvelse. Øvelsen består af en individuel del og en fælles del. 

 

Når I er færdige med denne øvelse, ved I hvilket vidensområde I gerne vil arbejde videre med for at styrke trivslen på jeres skole.

 

Afsæt en time til at lave øvelsen i trivselsteamet.

Download og print individuel del  'Få overblik over jeres skoles arbejde med trivsel.pdf​', så der er en til hver.”

 

Download fælles del enten i PDF eller PowerPoint. ​​

VÆLG STRATEGISK TILGANG

Den anden øvelse hjælper jer til at blive bevidste om, hvordan I vil gå til arbejdet med at implementere Skoletrivsel for alle på jeres skole.

 

Med øvelsen skaber I en fælles bevidsthed om 4 forskellige idealtypiske strategiske tilgange I kan vælge, samt deres styrker og udfordringer. På baggrund af denne fælles bevidsthed beslutter I, hvilken strategisk tilgang I primært vil bruge på jeres skole til at implementere Skoletrivsel for alle i jeres strategiske trivselsarbejde.

Afsæt en time til at lave øvelsen i trivselsteamet.

Download øvelsen


De 4 idealtypiske tilgange er udviklet i samarbejde med Aalborg Universitet ud fra, hvordan de første skoler, der afprøvede Skoletrivsel for alle, har arbejdet. Ingen af skolerne har gennem hele forløbet udelukkende arbejdet på samme idealtypiske måde, men skolerne er typisk gået til opgaven med at implementere Skoletrivsel for alle på en af de 4 idealtypiske måder. Idealtyperne giver et godt afsæt for en dialog og fælles, bevidst forståelse af, hvordan I vil gøre på jeres skole.

HVAD SÅ NU? 

Når I har valgt et vidensområde og planlagt jeres proces og tidsplan med at arbejde med Skoletrivsel for alle, så kan I gå videre til næste trin ’Viden’

Trin 2 ‘Viden’ består af en individuel forberedelse, hvor I finder inspiration til at arbejde med det vidensområde I sammen i trivselsteamet har besluttet at arbejde videre med. Forberedelsen tager ca 45 minutter. Trin 2 foregår ved, at I hver især læser anbefalingerne igennem og overvejer, hvilke I finder mest relevante at arbejde videre med. I bruger denne forberedelse, når I igen mødes på trin 3 ‘Handleplan’.

 

Aftal allerede nu, hvornår I vil mødes om trin 3 ‘Handleplan’. Vi anbefaler, at jeres næste møde lægges i opstarten af det kommende skoleår. 

bottom of page