top of page

Meningsfulde målinger

Her kan du læse om, hvordan I kan sikre, at målingerne på jeres skole bliver brugbare og meningsfulde, både i forhold til de målinger I laver, måden de hænger sammen, den måde I bruger dem på, samt den systematik I arbejder med i arbejdet med målingerne.

 

I kan også læse om de lovpligtige målinger for grundskolen på trivselsområdet, og om andre relevante målinger. I kan finde inspiration fra andre skoler til, hvordan trivselsmålinger meningsfuldt kan planlægges og gennemføres, så disse fungerer som grundlag for nye målrettede trivselsfremmende indsatser.

Herunder finder I seks anbefalinger med tilhørende øvelser, redskaber og eksempler fra praksis, der kan hjælpe jer med at styrke jeres arbejde med målinger, så de bliver til meningsfulde målinger. 

I skal nu forberede jer til jeres næste møde med trivselsteamet. Dette gør I ved hver især at læse anbefalingerne til det valgte vidensområde, og overveje følgende to spørgsmål: 

  1. Hvilke anbefalinger synes jeg er relevante for vores skole?

  2. Hvilken anbefalinger synes jeg er særligt vigtige og hvorfor? 

 

Sæt ca. 45 min af til at læse anbefalingerne og overveje reflektionsspørgsmålene. Noter dine tanker undervejs, I skal bruge dem på jeres næste møde i trivselsteamet.

Hvad så nu? 

Når I har læst anbefalingerne under jeres valgte vidensområde og tænkt over, hvilke anbefalinger I synes jeres skole skal arbejde videre med, så er det tid til næste trin ‘Handleplan'

På næste trin sætter I fokus på, hvilke indsatser I vil sætte ind med på jeres valgte vidensområde, og hvad de skal bestå af. Og I får lavet en fælles plan for, hvordan I vil gøre

bottom of page