HISTORIEN BAG

SKOLETRIVSEL FOR ALLE

Skoletrivsel for alle er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og Psykiatrifonden i samarbejde med Ikast-Brande Kommune og i alt 3 forskere, en følgegruppe, samt 40 skoleledere og trivselsmedarbejdere fra skoler i hele Danmark. 

 

Skoletrivsel for alle er henvendt til skoleledelserne og deres trivselsmedarbejdere for at støtte dem i at fremme mental sundhed i den danske grundskole. Hjemmesiden indeholder en kombination af viden fra forskning, vejledning til det konkrete arbejde, lovgivning og implementeringserfaringer fra praksis. 

Skoletrivsel for alle skal styrke et stærkere strategisk trivselsarbejde. Hjemmesiden har til formål at udbrede viden, der kan støtte og rådgive skoleledelserne i at leve op til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed på skoleområdet. Projektet vil styrke det strategiske arbejde med trivsel, ved at bidrage til at gøre det nemmere i en travl hverdag at lave handleplaner og implementere indsatser på trivselsområdet. 

20 grundskoler fra hele Danmark er blevet involveret i at kvalificere, udvikle og teste en prototype af hjemmesiden. Sammen med skolerne har vi udviklet skoletrivselforalle.dk, - et procesværktøj, som også indeholder en videns- og anbefalingsportal- www.skoletrivselforalle.dk understøtter et systematisk og helhedsorienteret arbejde med trivsel på grundskolerne i hele Danmark. 

Kræfterne bag Skoletrivselforalle.dk

Projektgruppe


Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og drevet af Dansk Center for undervisningsmiljø (DCUM) og Psykiatrifonden i samarbejde med Ikast-Brande kommune.

 • Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. DCUM fungerer som bindeled mellem forskning og praksis.

 • Psykiatrifonden er en sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed og bekæmpe psykisk sygdom, så alle får mulighed for at leve et godt liv, uanset om de er psykisk sårbare, har en diagnose eller oplever en midlertidig krise.

 • Ikast-Brande kommune bidrager til projektet med stor erfaring i at arbejde evidensbaseret, skoleomfattende og strategisk med trivsel, gennem erfaringerne fra projekterne PALS og PALS Mental Sundhed, på en række af kommunens skoler.
Ekspertgruppe


Projektet har været fulgt af en ekspertgruppe, der består af:

 • Professor emeritus Bjørn Holstein
 • Lektor Hanne Viskum, Professionshøjskolen Metropol.
 • Professor Hanne Katrine Krogstrup, Aalborg universitet
Ekspertgruppens primære opgave har været at kvalificere de metoder, vi har anvendt til vidensindsamling og videnskondensering både fra forskning og praksis og kvalificere indholdet på hjemmesiden. Professor Hanne Kathrine Krogstrup fra Aalborg universitet, har kvalificeret den metodiske tilgang til brugerinddragelse og evaluering, som har været anvendt i projektet (Primært indsatsteoretisk tilgang og metode). Og professor emeritus Bjørn Holstein og lektor Hanne Viskum har haft fokus på at kvalificere indholdet og valg af vidensområder.
Følgegruppe


Skoletrivselforalle.dk har haft en følgegruppe tilknyttet. Følgegruppens primære opgave har været at forankre og udbrede den viden, som ligger tilgængelig på skoletrivselforalle.dk. Endvidere har følgegruppen været medaktører i at motivere skolerne til at bruge denne tilgængelige viden fra forskning og praksis, til i højere grad at arbejde systematisk og strategisk med trivsel. Følgegruppen har også været inddraget i kvalificeringen af, og indspark til, den viden, som er tilgængelig på skoletrivselforalle.dk.
Følgegruppen består af:

 • Danmarks Lærerforeningen v. Niels Lynnerup & Jørn Højer- Pedersen
 • Skolelederforeningen v. Peter Nellemann
 • Styrelsen for undervisning og kvalitet v. Stine Lindberg
 • BKF, Børne- og kultur chefforeningen v. Christian Rotbøl
 • KL, Kontor for Børn og Folkeskole v. Hanne Berthelsen
 • Skole og Forældre v. Cecilie Harrits
 • Danske Skoleelever v. Thea Enevoldsen
 • Dansk Friskoleforening v. Vibeke Helms
Skoler der har medvirket


Et stort tak til de skoler, der har medvirket til at samskabe og teste prototypen i 2019:

 • Tjørnegaardsskolen, Roskilde
 • Broager Skole, Broager
 • Ramme Skole, Lemvig
 • Nørre Nisum Skole- og Børneunivers, Lemvig
 • Christinelystskolen, Lemvig
 • Engesvang Skole, Engesvang
 • Gammel Hasseris Skole, Aalborg
 • Thyborøn Skole, Thyborøn
 • Harboøre Skole, Harboøre
 • Ole Rømers Skole, Taastrup
 • Alt i et-Skolen, Klinkby

Og også en stor tak til de skoler, der skal afprøve skoletrivselforalle.dk i efteråret 2020:
 • Hundestedskole, Halsnæs
 • Havrehedskolen, Nordfyn
 • Ørestad friskole, København
 • Øster Nykirke Skole, Vonge
 • Havndal Børneby, Randers
 • Fårup Skole og Børneby, Randers
 • Munkholmskolen, Randers
 • Søndermarkskolen, Randers

Vi er meget taknemmelige for jeres al jeres viden og erfaring, som på Skoletrivselforalle.dk nu er tilgængelig for alle skoler. Tak!

Projektets fundament består af følgende grundpræmisser: 

 • Skoletrivsel angår alle og er for alle aktører i skolen. 

 • Skoletrivsel indebærer deltagelse – alle er deltagere i den daglige trivsel. 

 • Skoletrivsel handler om positive fællesskaber: ”Fællesskab er nærmest et mirakelmiddel, det fremmer alle facetter af trivsel, og effekterne er tilsyneladende meget store” (citat: Professor emeritus, Bjørn E. Holstein) 

 • De voksne har afgørende betydning for skoletrivslen, f.eks ved den måde de bedriver klasseledelse og danner relationer til eleverne 

 • Eleverne er en vigtig ressource i arbejdet med at forbedre trivsel på skolen og bør som udgangspunkt altid inddrages 

 •  Arbejdet med skoletrivsel skal drives af et ressourceorienteret fokus og i en positiv ånd 

 

Mange tak til de skoler, der har medvirket til at samskabe og teste prototypen.

En stor tak til Sundhedsstyrelsen, som har støttet vores rejse og udarbejdelsen af Skoletrivsel for alle.


Hvis du vil vide mere om projektet og kræfterne bag, klik her

Har du spørgsmål til Skoletrivsel for alle er du altid velkommen til at tage kontakt til os:

Projektleder i DCUM

Camilla Tange 

Mail: Tange@dcum.dk

tlf: +45 72 26 54 10

Konsulent i Ikast- Brande kommune

Marie Hultberg

Mail: mahul@ikast-brande.dk

tlf. +45 29 10 16 79