top of page

HISTORIEN BAG

SKOLETRIVSEL FOR ALLE

Skoletrivsel for alle er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og Psykiatrifonden i samarbejde med Ikast-Brande Kommune og i alt 3 forskere, en følgegruppe, samt 40 skoleledere og trivselsmedarbejdere fra skoler i hele Danmark. 

 

Skoletrivsel for alle er henvendt til skoleledelserne og deres trivselsmedarbejdere for at støtte dem i at fremme mental sundhed i den danske grundskole. Hjemmesiden indeholder en kombination af viden fra forskning, vejledning til det konkrete arbejde, lovgivning og implementeringserfaringer fra praksis. 

Skoletrivsel for alle skal styrke et stærkere strategisk trivselsarbejde. Hjemmesiden har til formål at udbrede viden, der kan støtte og rådgive skoleledelserne i at leve op til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed på skoleområdet. Projektet vil styrke det strategiske arbejde med trivsel, ved at bidrage til at gøre det nemmere i en travl hverdag at lave handleplaner og implementere indsatser på trivselsområdet. 

20 grundskoler fra hele Danmark er blevet involveret i at kvalificere, udvikle og teste en prototype af hjemmesiden. Sammen med skolerne har vi udviklet skoletrivselforalle.dk, - et procesværktøj, som også indeholder en videns- og anbefalingsportal- www.skoletrivselforalle.dk understøtter et systematisk og helhedsorienteret arbejde med trivsel på grundskolerne i hele Danmark. 

Projektets fundament består af følgende grundpræmisser: 

  • Skoletrivsel angår alle og er for alle aktører i skolen. 

  • Skoletrivsel indebærer deltagelse – alle er deltagere i den daglige trivsel. 

  • Skoletrivsel handler om positive fællesskaber: ”Fællesskab er nærmest et mirakelmiddel, det fremmer alle facetter af trivsel, og effekterne er tilsyneladende meget store” (citat: Professor emeritus, Bjørn E. Holstein) 

  • De voksne har afgørende betydning for skoletrivslen, f.eks ved den måde de bedriver klasseledelse og danner relationer til eleverne 

  • Eleverne er en vigtig ressource i arbejdet med at forbedre trivsel på skolen og bør som udgangspunkt altid inddrages 

  •  Arbejdet med skoletrivsel skal drives af et ressourceorienteret fokus og i en positiv ånd 

 

Mange tak til de skoler, der har medvirket til at samskabe og teste prototypen.

En stor tak til Sundhedsstyrelsen, som har støttet vores rejse og udarbejdelsen af Skoletrivsel for alle.


Hvis du vil vide mere om projektet og kræfterne bag, klik her

Har du spørgsmål til Skoletrivsel for alle er du altid velkommen til at tage kontakt til os:

Projektleder i DCUM

Camilla Tange 

Mail: Tange@dcum.dk

tlf: +45 72 26 54 10

Konsulent i Ikast-Brande kommune

Rikke Bernstorff

Mail: rikhapp@ikast-brande.dk

tlf. +45 26 39 86 77

bottom of page