top of page

Status og sammenhæng i trivselsindsatser

I dette vidensområde sættes der fokus på at skabe et overblik over, hvilke trivselsindsatser I har på jeres skole, og hvordan sammenhængen er mellem dem, således at I kan arbejde med at lave en sammenhængende strategi for trivselsarbejdet.
 

Vidensområdet hjælper jer også til fremadrettet at kunne sige ja tak til nye indsatser eller projekter, som passer til eller kan supplere jeres igangværende trivselsarbejde. Overblikket tager udgangspunkt i en ‘stepped care'-tilgang, som blandt andet anbefales i sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke. Læs mere om stepped care-tilgangen her.

Til vidensområdet 'Status og sammenhæng i trivselsindsatser' finder I fem anbefalinger med tilhørende øvelser og eksempler fra skoler, der kan hjælpe jer med at planlægge, guide og inspirere jeres egen indsats på området ​

I skal nu forberede jer til jeres næste møde med trivselsteamet. Dette gør I ved hver især at læse anbefalingerne til det valgte vidensområde, og overveje følgende to spørgsmål: 

  1. Hvilke anbefalinger synes jeg er relevante for vores skole?

  2. Hvilken anbefalinger synes jeg er særligt vigtige og hvorfor? 

 

Sæt ca. 45 min af til at læse anbefalingerne og overveje reflektionsspørgsmålene. Noter dine tanker undervejs, I skal bruge dem på jeres næste møde i trivselsteamet.

Hvad så nu? 

Når I har læst anbefalingerne under jeres valgte vidensområde og tænkt over, hvilke anbefalinger I synes jeres skole skal arbejde videre med, så er det tid til næste trin ‘Handleplan'

På næste trin sætter I fokus på, hvilke indsatser I vil sætte ind med på jeres valgte vidensområde, og hvad de skal bestå af. Og I får lavet en fælles plan for, hvordan I vil gøre.

bottom of page