top of page

Fysiske rammer

Skolens fysiske rammer påvirker elevernes trivsel. De fysiske rammer præger kultur og vaner, og hvordan vi agerer i rummet. De fysiske rammer er derfor vigtige at tænke ind i skolens strategiske arbejde med trivsel. 

Indenfor dette vidensområde gives der anbefalinger fra forskning og praksis til, hvordan I kan arbejde med at forbedre jeres fysiske undervisningsmiljø og hvorfor dette er vigtigt. I får også øvelser, som hjælper jer til at undersøge og finde ud af, hvad I vil sætte fokus på. Endelig kan I finde eksempler på, hvordan andre har gjort på deres skole.

Til vidensområdet 'Fysiske rammer' finder I fem anbefalinger med tilhørende øvelser, redskaber og eksempler fra praksis, der kan hjælpe jer med at planlægge og guide indsatsen. 

 

I skal nu forberede jer til jeres næste møde med trivselsteamet. Dette gør I ved hver især at læse anbefalingerne til det valgte vidensområde, og overveje følgende to spørgsmål: 

  1. Hvilke anbefalinger synes jeg er relevante for vores skole?

  2. Hvilken anbefalinger synes jeg er særligt vigtige og hvorfor? 

 

Sæt ca. 45 min af til at læse anbefalingerne og overveje reflektionsspørgsmålene. Noter dine tanker undervejs, I skal bruge dem på jeres næste møde i trivselsteamet.

​​

Hvad så nu? 

Når I har læst anbefalingerne under jeres valgte vidensområde og tænkt over, hvilke anbefalinger I synes jeres skole skal arbejde videre med, så er det tid til næste trin ‘Handleplan'

På næste trin sætter I fokus på, hvilke indsatser I vil sætte ind med på jeres valgte vidensområde, og hvad de skal bestå af. Og I får lavet en fælles plan for, hvordan I vil gøre.

bottom of page