top of page

Kompetencer

Elevernes trivsel fremmes af et godt fællesskab eleverne imellem, men også mellem elever og voksne. Trivselsfremme kan både ske i det helt almindelige skoleliv med undervisning og samvær, og gennem et direkte fokus på elevernes mentale, sociale og emotionelle kompetencer i undervisningen.

 

Dette understøttes godt af fælles fokus og kompetenceudvikling blandt de voksne. Desuden skaber fælles fokus en rød tråd og en helhed i skolens trivselsarbejde.

Dette vidensområde handler om de professionelle kompetencer, der er særligt fremmende for elevernes trivsel i skolen. Formålet er at give jer viden til at vurdere kompetencer på jeres skole. Både for at kunne fejre og italesætte alt det, der går godt, og for at kunne arbejde videre med de kompetencer, I vurderer, der er behov for at videreudvikle. 

Herunder finder I otte anbefalinger, der kan hjælpe jer med dette arbejde. Undervejs finder I øvelser og redskaber og eksempler fra praksis.

I skal nu forberede jer til jeres næste møde med trivselsteamet. Dette gør I ved hver især at læse anbefalingerne til det valgte vidensområde, og overveje følgende to spørgsmål: 

  1. Hvilke anbefalinger synes jeg er relevante for vores skole?

  2. Hvilken anbefalinger synes jeg er særligt vigtige og hvorfor? 

Sæt ca. 45 min af til at læse anbefalingerne og overveje reflektionsspørgsmålene. Noter dine tanker undervejs, I skal bruge dem på jeres næste møde i trivselsteamet.

Hvad så nu? 

Når I har læst anbefalingerne under jeres valgte vidensområde og tænkt over, hvilke anbefalinger I synes jeres skole skal arbejde videre med, så er det tid til næste trin ‘Handleplan'

På næste trin sætter I fokus på, hvilke indsatser I vil sætte ind med på jeres valgte vidensområde, og hvad de skal bestå af. Og I får lavet en fælles plan for, hvordan I vil gøre.

bottom of page