top of page

Fælles værdier - fælles retning

Fundamentet for at arbejde med trivselsfremme, forebyggelse og mistrivselshåndtering er enighed om retningen for trivselsarbejdet generelt.

 

Her kan I læse om, hvordan I kan arbejde med fælles værdier, så fælles retning og et fælles fodslag i trivselsarbejdet sikres. 

I kan også læse om, hvordan de lovpligtige dokumenter kan bruges i denne sammenhæng og finde vejledning til at få værdierne til at leve i jeres hverdag.

 

Herunder finder I syv anbefalinger med tilhørende øvelser, redskaber og eksempler fra praksis, der kan hjælpe jer med at skabe fælles retning.   

I skal nu forberede jer til jeres næste møde med trivselsteamet. Dette gør I ved hver især at læse anbefalingerne til det valgte vidensområde, og overveje følgende to spørgsmål: 

  1. Hvilke anbefalinger synes jeg er relevante for vores skole?

  2. Hvilken anbefalinger synes jeg er særligt vigtige og hvorfor? 

 

Sæt ca. 45 min af til at læse anbefalingerne og overveje reflektionsspørgsmålene. Noter dine tanker undervejs, I skal bruge dem på jeres næste møde i trivselsteamet.

Hvad så nu? 

Når I har læst anbefalingerne under jeres valgte vidensområde og tænkt over, hvilke anbefalinger I synes jeres skole skal arbejde videre med, så er det tid til næste trin ‘Handleplan'

På næste trin sætter I fokus på, hvilke indsatser I vil sætte ind med på jeres valgte vidensområde, og hvad de skal bestå af. Og I får lavet en fælles plan for, hvordan I vil gøre.

bottom of page