top of page

Elevdeltagelse

Deltagelse og engagement i hverdagen bidrager til følelsen af at være værdsat og drage omsorg blandt alle dem, som færdes på skolen: Elever, forældre og personale.
 

”There is overwhelming evidence that the level of participation that the school and classroom encourages is another key factor in producing high levels of moral and performance in both teacher and pupils and in both academic, and social and emotional learning” (Weare, 2000).
 

Elevdeltagelse er derfor et centralt begreb i forbindelse med styrkelsen af skoletrivslen. Eleverne får, gennem deltagelse og ægte medindflydelse på skolen, en oplevelse af at blive hørt og være betydningsfulde. Dette er vigtige ingredienser i øget motivation, ansvarlighed og et styrket tilhørsforhold til skolen.

I dette vidensområde finder I viden om, hvordan I kan inddrage eleverne i arbejdet med trivsel, således at de får medindflydelse og føler sig hørt.

Herunder finder I syv anbefalinger til at styrke inddragelsen af eleverne på jeres skole.
Undervejs finder I øvelser og redskaber og eksempler fra praksis, der kan hjælpe jer med at overveje og planlægge indsatsen. 

I skal nu forberede jer til jeres næste møde med trivselsteamet. Dette gør I ved hver især at læse anbefalingerne til det valgte vidensområde, og overveje følgende to spørgsmål: 

  1. Hvilke anbefalinger synes jeg er relevante for vores skole?

  2. Hvilken anbefalinger synes jeg er særligt vigtige og hvorfor? 

 

Sæt ca. 45 min af til at læse anbefalingerne og overveje reflektionsspørgsmålene. Noter dine tanker undervejs, I skal bruge dem på jeres næste møde i trivselsteamet.

Hvad så nu? 

Når I har læst anbefalingerne under jeres valgte vidensområde og tænkt over, hvilke anbefalinger I synes jeres skole skal arbejde videre med, så er det tid til næste trin ‘Handleplan'

På næste trin sætter I fokus på, hvilke indsatser I vil sætte ind med på jeres valgte vidensområde, og hvad de skal bestå af. Og I får lavet en fælles plan for, hvordan I vil gøre.

bottom of page