top of page

Samarbejde 

Der er evidens for, at skoler med en høj grad af trivsel også er skoler, hvor samarbejde - både internt og eksternt - prioriteres højt.  

Mange skoler, som har effektive trivselsindsatser benytter ‘Wholeschool approach’ eller på dansk ‘helskoleindsatser’. En helskoleindsats kan karakteriseres ved, at skolen: 

  • Inddrager alle elever, pædagoger, lærere, ledelse og andre personalegrupper samt forældre 

  • Medtænker skolens muligheder og ressourcer 

  • Adresserer mange fronter og niveauer samtidig (der arbejdes med trivsel/mental sundhed både i skolens undervisning, sociale og fysiske miljø, ledelse, samt i samarbejdet med eksterne relationer). 

 

Skoler, der lykkes med 'helskoleindsatser' er kendetegnet ved et godt samarbejde mellem alle involverede, på grundlag af fælles normer og tillid til, at man vil hinanden det godt. Det vil sige fælles idealer og praksis, samt fælles oplevelse af at være hjemme og høre til på skolen.

Målet med dette vidensområde er, at I på baggrund af vidensbaserede anbefalinger, kan vurdere jeres samarbejde omkring trivselsarbejde og både få anledning til at fejre, hvor I allerede er gode og til at identificere, hvilke forbedringer, I med fordel kan lave.

​Herunder finder I syv anbefalinger til at etablere gode samarbejder. Yderligere finder I råd og redskaber og eksempler fra praksis, der kan hjælpe med at planlægge og udføre indsatsen. 

 

I skal nu forberede jer til jeres næste møde med trivselsteamet. Dette gør I ved hver især at læse anbefalingerne til det valgte vidensområde, og overveje følgende to spørgsmål: 

  1. Hvilke anbefalinger synes jeg er relevante for vores skole?

  2. Hvilken anbefalinger synes jeg er særligt vigtige og hvorfor? 

 

Sæt ca. 45 min af til at læse anbefalingerne og overveje reflektionsspørgsmålene. Noter dine tanker undervejs, I skal bruge dem på jeres næste møde i trivselsteamet.

Hvad så nu? 

Når I har læst anbefalingerne under jeres valgte vidensområde og tænkt over, hvilke anbefalinger I synes jeres skole skal arbejde videre med, så er det tid til næste trin ‘Handleplan'

På næste trin sætter I fokus på, hvilke indsatser I vil sætte ind med på jeres valgte vidensområde, og hvad de skal bestå af. Og I får lavet en fælles plan for, hvordan I vil gøre.

bottom of page